Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Bezpieczeństwo

Zainteresowany naszymi uslugami. Kontakt z nami

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady Ratujące Życie powstały w wyniku analiz najczęstszych zdarzeń w Grupie Colas. Wierzymy, że przestrzeganie wymienionych reguł, skutecznie minimalizuje ryzyko powstania wypadku.