Colas Rail Polska jest firmą ściśle wyspecjalizowaną w infrastrukturze kolejowej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych udziałowców,  zapleczu finansowemu, technicznemu i zarządczemu szczycimy się kompleksową realizacją projektów kolejowych:

  • budowa infrastruktury kolejowej,
  • elektryfikacja sieci,
  • modernizacja istniejących linii kolejowych i układów torowych,
  • przewóz ładunków,
  • stacje transformatorowo-rozdzielcze,
  • zakłady naprawcze taboru kolejowego.