Colas Rail

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

T.+48 58 308 94 44 M.kontakt@colasrail.pl

Contact

Interested in our services. Contact us

COLAS RAIL Polska sp. z o.o. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000457927, NIP: 583-315-90-52, Regon: 221867831, kapitał zakładowy 6.200.000 złotych.

Contact form

RODO